Privacybeleid

Algemeen

Als er vragen zijn in verband met persoonsgegevens of dit Privacybeleid kunnen deze gesteld worden aan:

Sofie Darche

Bleekhofstraat 113 bus 14, 2140 Antwerpen

+32 473 77 00 80

info@sofie-sticated.be

SOFIE-STICATED vindt gegevensbescherming belangrijk. In dit Privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website,

www.sofie-sticated.be, respecteren en behandelen.

SOFIE-STICATED wil haar klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn en hen een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Als er na het doornemen van deze overeenkomst nog dingen onduidelijk zijn, kan u ons steeds contacteren.

Neem zeker de tijd om dit Privacybeleid goed door te nemen alsook Algemene Voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de producten en diensten van SOFIE-STICATED.

Toepassing

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers van de website, www.sofie-sticated.be en alle daaraan gerelateerde diensten.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

Welke gegevens verzamelen we van u?

De persoonsgegevens die SOFIE-STICATED van u kan verzamelen en gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, voor zover van toepassing, gezinssamenstelling.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

SOFIE-STICATED kan de door u meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot:

 • het organiseren van evenementen, cursussen en opleidingen/workshops,

 • het verkopen en produceren van lederen handtassen en accessoires,

 • het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn,

 • het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband,

 • het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en

 • het doen van prospectie voor nieuwe klanten.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan SOFIE-STICATED en/of deelname aan events, cursussen en workshops georganiseerd door SOFIE-STICATED ga je ermee akkoord dat jij als mededeler/ gebruiker:

Het meedelen van persoonsgegevens aan SOFIE-STICATED en/of deelname aan evenementen, cursussen of workshops impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

 • Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of

 • jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan SOFIE-STICATED om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

 

Door het meedelen van persoonsgegevens aan SOFIE-STICATED en/of deelname aan evenementen, cursussen of opleidingen/workshops geef je SOFIE-STICATED de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

 • uw bestellingen te behandelen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn;

 • jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat SOFIE-STICATED haar diensten, activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;

 • statistische gegevens te verkrijgen;

 • een archief bij te houden;

 • de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;

 • door te geven aan onderaannemers en contractpartijen van SOFIE-STICATED voor de uitvoering van de voorgaande punten.

SOFIE-STICATED garandeert dat het de door u meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan onderaannemers of contractpartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die SOFIE-STICATED aanbiedt. SOFIE-STICATED is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractpartijen.

 

SOFIE-STICATED slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (ii) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang

SOFIE-STICATED (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van SOFIE-STICATED.

Links

We kunnen u advertenties van derden tonen, of andere content die links bevat naar websites van derden. We hebben geen invloed op het privacybeleid en de content van derden, en dragen er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Als je klikt op een advertentie of een link van een derde partij, weet dan dat je de website van SOFIE-STICATED verlaat en dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op de persoonsgegevens die je vanaf dat moment verstrekt. Om te weten hoe deze derden je persoonsgegevens verzamelen en verwerken, raden we je aan om hun privacybeleid na te lezen.

Beveiliging van uw gegevens

SOFIE-STICATED verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften. De door jou bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij SOFIE-STICATED of desgevallend bij de verwerken van persoonsgegevens op servers in België of het buitenland. U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens door derden nooit op  SOFIE-STICATED kan worden verhaald.

Jouw rechten en voorkeuren

In beginsel en behoudens beperking op grond van toepasselijke wetgeving, heb je als natuurlijke persoon de volgende rechten:

 • Recht op informatie en inzage - het recht om informatie te krijgen over, en toegang te krijgen tot, de persoonsgegevens die wij over je verwerken;

 • Recht op rectificatie - het recht te vragen dat we je persoonsgegevens aanpassen of bijwerken, als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;

 • Recht op vergetelheid - het recht te vragen dat we je persoonsgegevens verwijderen;

 • Recht op beperking van de verwerking - het recht te vragen dat we tijdelijk of voorgoed ophouden met het verwerken van al je persoonsgegevens of van een deel daarvan;

 • Recht van bezwaar -

  • het recht om het even wanneer op grond van je persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;

  • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

 • Recht op dataportabiliteit - het recht een kopie van je persoonsgegevens in elektronische vorm op te vragen, en het recht om die persoonsgegevens door te sturen voor gebruik in het kader van diensten van derden; en

 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht niet te worden onderworpen aan besluitvorming die alleen gebaseerd is op een geautomatiseerde besluitvorming (i.e. zonder menselijke blik), zoals profilering, indien dat besluit voor jou zou leiden tot rechtsgevolgen of andere significante gevolgen.

 

Om je te helpen meer te weten te komen over deze rechten, hoe je ze effectief kunt uitoefenen, en om je te helpen je voorkeuren kenbaar te maken met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door SOFIE-STICATED, hebben we de volgende hulpmiddelen gemaakt:

 • Privacy-instellingen (bereikbaar via je accountpagina) - hier kun je jouw keuzes kenbaar maken over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en vind je een ‘Download jouw gegevens’-knop om basale account- en gebruiksdata te downloaden.

 • Privacy Center - een centrale locatie waar je eenvoudig meer informatie kunt vinden over hoe SOFIE-STICATED je persoonsgegevens gebruikt, welke rechten je in dat kader hebt, en hoe je die rechten kunt uitoefenen.

 • Notificatie-instellingen (bereikbaar via je accountpagina) - hier kun je kiezen welke marketingberichten SOFIE-STICATED je stuurt. Je kunt er bepalen waarvoor je allemaal wel of niet e-mailberichten en pushmeldingen wilt ontvangen. Overigens bevat iedere marketing e-mail van SOFIE-STICATED een opt-out mogelijkheid (bijvoorbeeld: een uitschrijven-knop in het e-mailbericht). Als je daarvan gebruikmaakt, schrijf je je uit voor verdere berichten uit die bepaalde categorie (bijv. nieuws over artiesten). Je kunt de Notificatie-instellingen-pagina gebruiken om jouw voorkeuren door te geven over alle soorten marketing e-mails en pushberichten.

 • Cookieverklaring – deze bevat meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken, zoals voor internet-advertenties. Je leest er ook hoe je je cookievoorkeuren kunt beheren en hoe je bepaalde soorten tracking kunt uitzetten; en

 • Ondersteuningspagina's (Help) - we hebben meerdere pagina's op onze klantenservicewebsite waar je meer informatie kunt vinden over gegevensbescherming. We wijzen je in ieder geval graag op het artikel "Rechten voor gegevens en privacy-instellingen", waar je antwoorden vindt op veelgestelde vragen over de verwerking van persoonsgegevens in de Spotify Dienst.

Cookiesbeleid

SOFIE-STICATED houdt van zoet en maakt ook gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke technologieën voor marketing en analyse.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

SOFIE-STICATED, de beheerder van deze website, gebruikt op www.sofie-sticted.be twee soorten cookies:

1.          cookies voor functionele doeleinden

2.         cookies voor analytische doeleinden

1. SOFIE-STICATED gebruikt Crowl om de inhoud van deze website up-to-date te houden. Deze software maakt gebruik van functionele cookies. Dat betekent dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.

2. SOFIE-STICATED gebruikt daarnaast ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Die analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren en in te kunnen spelen op reizen en onderwerpen die erg veel interesse lokken.

Deze cookies worden tijdens je bezoek op www.sofie-sticated.be verzameld:

 • een cookie die bijhoudt of je akkoord gaat met de privacyverklaring, voor de periode van 1 jaar;

 • cookies die je surfgedrag op deze website bijhouden, voor de periode van 1 jaar.

 

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de onderstaande links en via een zoekmachine zoals Google vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

        Google Chrome 

        Edge / Internet Explorer 

        Firefox 

        Safari